Brandwerende staalbekleding

Maatwerk voor brandwerend bekleden van dragende (staal-) constructies